Gyors információra van szüksége?   -   +36-30-919-1690

      

 

  

  

 

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

  • 2015 decemberében a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:

77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet
az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályos: 2016. 01. 01.

486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával kapcsolatos módosításáról
Hatályos: 2016. 01. 01.

76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályos: 2016. 01. 01.

73/2015. (XII. 29.) NFM rendelet
az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól szóló 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 12. 30.

456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Hatályos: 2015. 12. 30., 2016. 01. 01.

441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
Hatályos: 2015. 12. 31., 2016. 01. 01., 2016. 07. 01.

2015. évi CCXXX. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról
Hatályos: 2016. 01. 05.

438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól
Hatályos: 2016. 01. 01.

2015. évi CCXXVIII. törvény
a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról
Hatályos: 2015. 12. 24.

424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról
Hatályos: 2016. 01. 01.

425/2015. (XII. 23.) Korm rendelet
a Nemzeti Akkreditáló Testület megszűnéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
Hatályos: 2016. 01. 01.

45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet
a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
Hatályos: 2016. 01. 01.

427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 02. 01.

91/2015. (XII. 23.) FM rendelet
a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 02. 01.

1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat
az Akkreditálási Tanácsról
Hatályos: 2016. 01. 01.

2015. évi CCXXI. törvény
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
Hatályos: 2015. 12. 23., 2016. 04. 01.

75/2015. (XII. 22.) BM rendelet
a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályos: 2016. 01. 01.

  • Módosított jogszabályok

2000. évi XXV. törvény
a kémiai biztonságról
Módosítja: 2015. évi CCXXIV. tv.
Hatályos: 2016. 01. 01.

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A" és „B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról
Módosítja: 77/2015. (XII. 30.) NFM r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
Módosítja: 486/2015. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
Módosítja: 486/2015. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet
a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről
Módosítja: 486/2015. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet
az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól
Módosítja: 486/2015. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet
az országhatárt átlépő hulladékszállításról
Módosítja: 486/2015. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet
az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól
Módosítja: 73/2015. (XII. 29.) NFM r.
Hatályos: 2015. 12. 30.

261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Módosítja: 456/2015. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2015. 12. 30.

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
Módosítja: 456/2015. (XII. 29.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet
a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet
az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet
a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
a felszín alatti vizek védelméről
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
Módosítja: 438/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól
Módosítja: 2015. évi CCXXX. tv.
Hatályos: 2016. 01. 05.

2015. évi CXXIV. törvény
a nemzeti akkreditálásról
Módosítja: 2015. évi CCXXVIII. tv.
Hatályos: 2015. 12. 24.

308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról
Módosítja: 425/2015. (XII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról
Módosítja: 425/2015. (XII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
Módosítja: 427/2015. (XII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 02. 01.

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
Módosítja: 427/2015. (XII. 23.) Korm. r.
Hatályos: 2016. 02. 01.

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
Módosítja: 91/2015. (XII. 23.) FM r.
Hatályos: 2016. 02. 01.

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
Módosítja: 91/2015. (XII. 23.) FM r.
Hatályos: 2016. 02. 01.

2012. évi CLXXXV. törvény
a hulladékról
Módosítja: 2015. évi CCXXI. tv.
Hatályos: 2015. 12. 23., 2016. 04. 01.

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
Módosítja: 75/2015. (XII. 22.) BM r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
Módosítja: 75/2015. (XII. 22.) BM r.
Hatályos: 2016. 01. 01.

ALFA-CON Tanácsadó Iroda és Oktatóközpont Kft.
Székhely / Iroda:
1022-Budapest, Rókushegyi lépcső 9/A.
Telefon / Fax: (06-1) 780-5096
Mobil: (+36 30) 919-1690
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Minden jog fenntartva © 2024 Alfa-Con Kft -----  Weboldal: Tomor Visual Graphics